Parempi työelämä, pidemmät työurat

Bättre arbetsliv, längre yrkeskarriärer

Eftersom vi finländare lever friska allt längre borde vi också orka fortsätta i arbetslivet litet längre än idag. Vi behöver ett bättre arbetsklimat där man satsar på att människorna ska orka i arbetet. Det finländska pensionssystemet behöver också förnyelser som hjälper till att förlänga yrkeskarriärerna.