Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­mus toivot­taa hyvää joulua

Kokoo­mus toivot­taa hyvää joulua

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp, Kokoo­muk­sen puolue­johto, puolue­toi­misto, piiri- ja jäsen­jär­jes­töt, sekä Kokoo­muk­sen minis­teri- ja edus­kun­ta­ryh­mät avus­ta­ji­neen toivot­ta­vat mitä rauhal­li­sinta joulun­ai­kaa ja menes­tystä vuodelle 2013!

Joulu­kort­ti­ra­hat olemme tänä vuonna lahjoit­ta­neet Vailla vaki­naista asun­toa ry:lle Yökah­vila Kalk­ker­sin toimin­taan.

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto on suljettu 22.12.2012?7.1.2013.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

9.8.2019

Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Kissa on Suomen toiseksi ylei­sin lemmikki. Tämä ei kuiten­kaan vali­tet­ta­vasti näy kisso­jen arvos­tuk­sessa. Apua tarvit­se­vien kisso­jen määrä on ollut jo

25.7.2019

Saara-Sofia Sirén: Sini­levä muis­tu­tus Itäme­ren huonosta tilasta

Sini­levä muis­tut­taa rehe­vöi­ty­mi­sestä virtaa­malla rannoille ja aiheut­ta­malla siten uima­kiel­toja kauniina kesä­päi­vinä. Sini­levä on muis­tu­tus meille jokai­selle Itäme­ren huonosta tilasta, kirjoit­taa

12.3.2019

Lapsiin kohdis­tu­vista seksu­aa­li­ri­kok­sista kovem­mat rangais­tuk­set – edus­kunta hyväk­syi yksi­mie­li­sesti

Edus­kunta on hyväk­sy­nyt yksi­mie­li­sesti esityk­sen lapsiin kohdis­tu­vien törkeim­pien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sestä. Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on tyyty­väi­nen edus­kun­nan anta­masta

Skip to content