Turvallisuus

Puheenjohtajaehdokkaat keskustelivat turvallisuudesta Kuopiossa 22.5.

Alexander Stubb

Suomen turvallisuus koostuu monista palasista. Perinteiset uhat eivät ole kadonneet, mutta myös talouskriisit, eriarvoisuus, kulkutaudit, rikollisuus, terrorismi ja ilmastonmuutos voivat muodostua turvallisuusuhkiksi.

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan on ehkäistävä maamme joutuminen kriisiin ja puolustusvoimilla on oltava siihen riittävät määrärahat. Se edellyttää lisärahoitusta seuraavalla vaalikaudella.

Kokoomuksen pitkäaikaisen kannan mukaan Nato-jäsenyys lisäisi turvallisuuttamme. Uuden puheenjohtajan on edistettävä puolueen Nato-kantaa. Tavoitteeni on, että haemme Nato-jäsenyyttä seuraavalla vaalikaudella.

Suomella on maa-, ilma- ja merivoimat. Lähes koko infrastruktuurimme nojaa informaatioteknologiaan. Siksi tarvitsemme myös uskottavan kyberpuolustuksen.

Paula Risikko

Kouluampumistapauksien yhteydessä opin, kuinka arvaamattomia nykyuhat ovat. Opin myös kuinka paljon meillä on jo tehty turvallisuuden eteen, mutta myös sen, kuinka paljon on vielä tehtävä.

Turvallisuus on hetki ja tila, jota vaarat eivät uhkaa. Turvallisuus on myös tunne uhkien poissaolosta. Epävarmuus tulevista tapahtumista aiheuttaa turvattomuutta. Turvallisuuden tunne taas luo uskoa huomiseen.

Ihmisen ja yhteiskunnan kannalta turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen ovat tärkeimpiä asioita. Suomalaisilla pitää olla tunne siitä, että heidän arkensa on turvattu.

Onnettomuudet, kriisit, sodat ja luonnonkatastrofit aiheuttavat meissä levottomuutta. Se kasvaa, kun tapahtumat tulevat läheisyyteen, kuten viimeksi Ukrainaan.

Suomalaiset ovat tunteneet vastuunsa rauhan turvaamisessa ja rauhan välittäjinä. Nyt vastuu on tunnettava myös ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Jan Vapaavuori

Ukrainan kriisi on aiheuttanut huolta ja turvattomuuden tunnetta monille. Suomalaiset ovat aiheellisesti pohtineet, mikä on asemamme maailmassa ja mikä on turvallisuutemme taso.

Aikoinaan EU-jäsenyydestä äänestettäessä monilla painoi vaakakupissa myös turvallisuuspolitiikka. Länsi-integraatio jäi kuitenkin tavallaan vajaaksi, kun hakemus jätettiin vain yhteen eurooppalaisten demokraattisten valtioiden muodostamaan arvoyhteisöön.

Isojen liikkeiden aika ei ole silloin, kun maailmanpolitiikassa kuohuu. Sen sijaan on hyvä kannustaa ihmisiä laajaan kansalaiskeskusteluun asiassa. Hyvä on sekin, osa johtavista poliitikoista on ottanut osaa keskusteluun, vaikka eräät muut ovat sen jopa pyrkineet tukahduttamaan.

Nato-keskustelusta riippumatta meidän on luontevaa vaikuttaa myös EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamiseen sekä pohjoismaisen yhteistyön lujittamiseen.