Sivistys

Toukokuun 23.5. puheenjohtajien kanssa vkeskusteltiin sivistyksestä Turussa.

Jan Vapaavuori

Koulutus, osaaminen ja sivistys ovat muutoksen ja uudistumiskyvyn kivijalka. Pienen ja viennistä riippuvaisen Suomen menestys ei voi perustua mihinkään muuhun kuin korkeaan osaamiseen. Sivistynyt yhteiskunta huolehtii heikoimmistaan ja ympäristöstä kantaen myös globaalin vastuunsa ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä.

Suomen tulee säilyttää kannustavuus ja mahdollisuus oppia. Perusasteella voisimme panostaa joustaviin opiskeluryhmiin tason mukaan. Ammatillisessa koulutuksessa haluamme helpottaa työllistymistä ja tukea oppisopimuskoulutusta. Korkeakouluissa tarvitsemme huippuosaamista ja kannustavaa pöhinää. Kampuksille on jo nyt alkanut viriämään yritysyhteisöjä, joista vaikka maailmankuulu pelisektorimme on saanut alkunsa.

Kokoomus on sivistyspuolue ? niin arvojen kuin konkreettisten tekojenkin osalta. Tarvitsemme taloudellista ja teknologista edistystä, mutta myös henkistä edistystä. Siksi kaikenlaisen osaamisen vahvistaminen on maamme keskeisin missio tulevaisuudessa.

Alexander Stubb

En ollut koulussa kympin oppilas, vaan sain akateemisen herätyksen yliopistossa. Se on siivittänyt ajatuksiani koulutuksesta ja sivistyksestä. On aika nostaa ne keskiöön Kokoomuksen politiikassa.

Koulutus on Suomen menestyksen perusta. Pitkä koulutus ei kuitenkaan ole enää tae pysyvästä työpaikasta. Koulujärjestelmämme on ollut vastaus yhteiskunnan tarpeisiin yhdessä ajassa. On mietittävä, mitä taitoja tämän päivän lapset tarvitsevat työelämässä tulevaisuudessa. Ainakin taitoa ilmaista itseään, käsitellä tietoa, tieto- ja viestintäteknologian ymmärrystä ja kielitaitoa.

Parhaiden yliopistojen ja huippuyksiköiden pärjääminen on tärkeää koko Suomelle. Koulutuksen ja tutkimuksen perusrahoituksen tasosta ei pidä tinkiä. Suomella on vahva brändi koulutusmaana. Sitä kannattaa hyödyntää viemällä koulutusta maailmalle.

Paula Risikko

Meillä suomalaisilla on paljon sisäistä yrittäjyyttä ja halua mennä elämässä eteenpäin.
Olemme tottuneet siihen, että uusi sukupolvi on aina edellistä korkeammin koulutettu. OECD:n tilastojen mukaan tämä ei ole enää itsestäänselvyys. Lisäksi erot sukupuolten välillä ovat hälyttävän suuret.
Pelkkä ilmainen ja toimiva koulutusjärjestelmä ei kuitenkaan yksin takaa edistymistä. Meidän on vakavasti pohdittava, miten kehitys saadaan muutettua. Tästä aion pitää huolen.

Pitää myös muistaa, ettei sivistystä voi mitata pelkillä tutkinnoilla. Eniten arvostamani sivistyksen laji on sydämen sivistys: keskittyminen toiseen ihmiseen, kuunteleminen ja kuuleminen, toisen ihmisen kannustaminen.

Monipuolinen sivistys luo pohjan pärjäämiselle maailmassa, joka jatkuvasti muuttuu.
Haluan, että mukana pysyy jokainen meistä.