Kokoo­mus 100-juhla ja Kokoo­mus­ris­teily nyt saata­villa

Julkaistu: 26.10.2018

Talvi­kau­den kaksi juhla­hel­meä ovat nyt myyn­nissä.

Kokoomus 100v

Kokoo­mus 100 vuotta-juhla

Joulu­kuussa juhlimme kokoo­muk­sen 100 vuoden työtä suoma­lai­sen yhteis­kun­nan raken­ta­mi­seksi. Juhla­päi­vän 8.12. aloi­tamme kello 10 järjes­tet­tä­vällä juhla­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sella Helsin­gin Tuomio­kir­kossa. Päivä­juh­laa vietämme Vanhalla yliop­pi­las­ta­lolla kello 12 alkaen.

Päivä huipen­tuu Finlan­dia-talolla järjes­tet­tä­vään ilta­juh­laan kello 19.30.

Ilosen arvok­kaa­seen ilta­juh­laan voi kokoon­tua hyvillä mielin tapaa­maan tuttuja ruoan, juoman ja tans­sin lomassa.

Ilta­juh­laan myytävä Ruis­kuk­ka­lippu  100,00 € sisäl­tää buffet­ruo­kai­lun sekä ohjel­man. Toivo­tal­koo­lip­puun 300,00 € sisäl­tyy lisäksi cock­tail-tilai­suus Finlan­dia-talolla ennen ilta­juh­lan alkua kello 18.00.

Tutustu ohjel­maan

Varaa lippusi tästä


Kokoo­mus­ris­teily 2019

Tammi­kuussa katse on tiukasti tule­vai­suu­dessa. Kaik­kien aiko­jen vaali­ke­vät aloi­te­taan koko kokoo­mus­väen yhtei­sellä ristei­lyllä. Ohjel­massa on runsain mitoin vaali­ke­vää­seen valmis­ta­vaa ohjel­maa sekä yhdessä iloit­se­mista ja rentou­tu­mista. Kokoo­mus­ris­teily on kaikille avoin mahdol­li­suus päästä tutus­tu­maan saman­hen­ki­siin ihmi­siin, Pette­riin ja puolue­joh­toon, minis­te­rei­hin ja kansan­edus­ta­jiin sekä muihin sidos­ryh­miin.

Ristei­lyn anta­mat eväät ja huip­puun virit­täy­ty­nyt yhteis­henki siivit­tä­vät pitkälle tule­vaan!

Nopean varaa­jan etuna saat ristei­lystä nyt -25 % alen­nuk­sen! Tarjous koskee 3 ja 4 hengen hyttejä ja on voimassa loka­kuun loppuun saakka. Liput nyt alkaen 22,50 €. Toimi siis heti!

Osta risteily tästä

Face­book-tapah­tu­maan tästä