Kokoo­muksen tv-kampanja on käynnis­tynyt! – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen tv-kampanja on käynnis­tynyt!

Kokoo­muksen tv-kampanja on käynnis­tynyt!

Julkaistu: 15.10.2008 Uncategorized

Kokoo­muksen televi­sios­potit ovat nähtä­vissä osoit­teessa:

http://www.toivotalkoot.fi/televisio
Lisätietoja:

puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447


Kuvat


Kokoomus.fi