Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkosto

Kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkostoa puheenjohtavat kansanedustaja Ilkka Kanerva ja Matti Niskanen.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisten vaikuttajaryhmien tarkoituksena on seurata aktiivisesti vastuualueisiinsa liittyvää ajankohtaista keskustelua, tunnistaa tulevaisuuden kehityslinjoja sekä koota ehdotuksia siitä, miten kokoomuksen tulee suhtautua muuttuviin tilanteisiin. Ryhmät antavat myös puolueen johdolle omia arvioitaan tulevaisuuden trendeistä, joihin on syytä kiinnittää huomiota. 

Verkostossa toimii neljä vaikuttajaryhmää:

  • Sisäinen turvallisuus: Terrorismin ja muiden ääriliikkeiden torjunta, maahanmuuttajien onnistunut kotouttaminen, energiaturvallisuus ja huoltovarmuus.
  • Ulkoinen turvallisuus: Sotilaallinen yhteistyö, maanpuolustustyön kehittäminen ja tulevaisuuden kalustohankinnat.
  • Ulkopolitiikka: Suomen toiminta Euroopan unionissa ja muissa kansainvälisissä, valtioiden välisissä organisaatioissa.
  • Kansainvälinen kriisinhallinta: Kriisinhallintapolitiikan tulevaisuus, rauhanturvaaminen.