Elinkeinopolitiikan verkosto

Elinkeinopolitiikan verkostoa luotsaavat kansanedustaja Eero Suutari, Arto Ojala ja Tuomas Telkkä. Sihteerinä toimii Pessi Marttunen.

Verkoston alla toimii kaksi vaikuttajaryhmää:

  • TKI- ja vienninedistämisryhmä: Mistä Suomi elää vuonna 2030? Miten valtio voisi omalta osaltaan edesauttaa yritysten ja toimialojen kehittymistä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä vientiä? Miten järjestelmää pitäisi uudistaa, jotta valtion käyttämät eurot – sikäli kun sellaisia on – kohdistuisivat mahdollisimman tehokkaasti? Mitä ei-rahallisia keinoja yritysten tukemiseksi ja kannustamiseksi voisi olla?
  • PK- ja kasvuyrittäjyysryhmä: Miten pienistä ja keskisuurista yrityksistä saadaan uusia viennin ja työllistämisen vetureita? Miten yritykset voisivat olla mahdollisimman hyödyllisiä, vaikka niiden tavoitteena eivät olisi suuri kasvu tai vientimarkkinat? Miten mahdollistaa ja kannustaa yritystoimintaan ja tehdä siitä mahdollisimman sujuvaa?