Työ- ja elinkeinopolitiikan verkosto

Työ- ja elinkeinopolitiikan verkostoa luotsaavat kansanedustaja Juhana Vartiainen, Samuli Myllyharju ja Matti Parpala.

Verkoston alla toimii kolme vaikuttajaryhmää:

  • Työmarkkinaryhmä: Työ ja elinkeinorakenne ovat muuttuneet merkittävästi, mutta suomalainen työmarkkinajärjestelmä kuvastaa edelleenkin monilta osin maailmaa, jota hallitsee teollisuus ja bulkkimuotoinen kokoaikatyö. Ryhmän tavoitteena on tunnistaa keskeisimmät suomalaisen työmarkkinajärjestelmän, lainsäädännön ja työllisyyspolitiikan kehittämiskohteet ja hahmotella uudistumisen askelmerkkejä.
  • TKI- ja vienninedistämisryhmä: Mistä Suomi elää vuonna 2030? Miten valtio voisi omalta osaltaan edesauttaa yritysten ja toimialojen kehittymistä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä vientiä? Miten järjestelmää pitäisi uudistaa, jotta valtion käyttämät eurot – sikäli kun sellaisia on – kohdistuisivat mahdollisimman tehokkaasti? Mitä ei-rahallisia keinoja yritysten tukemiseksi ja kannustamiseksi voisi olla?
  • PK- ja kasvuyrittäjyysryhmä: Miten pienistä ja keskisuurista yrityksistä saadaan uusia viennin ja työllistämisen vetureita? Miten yritykset voisivat olla mahdollisimman hyödyllisiä, vaikka niiden tavoitteena eivät olisi suuri kasvu tai vientimarkkinat? Miten mahdollistaa ja kannustaa yritystoimintaan ja tehdä siitä mahdollisimman sujuvaa?