Talouspolitiikan verkosto

Talouspolitiikan verkoston tehtävänä on tehdä uusia avauksia kokoomuslaisesta talouspolitiikasta sekä tukea puolueen poliittista valmistelutyötä. Kuluvalla hallituskaudella verkosto toimii puolueen poliittisen valmistelutyön ohella myös valtionvarainministerin alihankkijana ja neuvonantajana.
Verkosto hakee kunnianhimoisia ja rohkeita, mutta kuitenkin toteutettavissa olevia ratkaisuja aikamme talouspoliittisiin haasteisiin. Verkostossa käydään keskustelua niin päivänpoliittisista ratkaisuista kuin pidemmänkin aikavälin strategisemmista hankkeista. Tervetuloa mukaan!
Verkoston puheenjohtajina toimivat kansanedustaja Harri Jaskari, Jussi Koskinen ja Ari Martonen. Verkoston sihteerinä toimii Eemil Nuuttila.

Talouspolitiikan verkoston vaikuttajaryhmät:

Valtion omistajaohjaus kasvun vauhdittajana

Kuinka valtion omistajaohjausta on kehitettävä, jotta valtion mittava yritysomaisuus saadaan mahdollisimman tehokkaasti talouskasvun tueksi? Miten valtio-omistajasta saisi kehitettyä tulevien trendien haistelijan ja kasvualojen vauhdittajan? Omistajaohjauksen vaikuttajaryhmässä pohditaan, kuinka omistajaohjausta tulisi kehittää tavoitteeseen pääsemiseksi.

Ratkaisuja yritysrahoituksen turvaamiseen

Vaikuttajaryhmässä kehitetään ratkaisuja, joilla turvataan yritysten vapailta markkinoilta saama kasvurahoitus. Tehtävänä on pohtia verotuksellisia ja muita toimia, joilla kannustetaan sijoittajia investoimaan kasvuhaluisiin yrityksiin. Lisäksi vaikuttajaryhmässä mietitään, voidaanko eläkevakuutusyhtiöiltä odottaa varsinaisten tehtäviensä lisäksi myös kasvun vetoapua.

Kunnianhimoinen verouudistus

Ryhmän tontille kuuluvat verotuksen suuret kokonaisuudet ja kasvuun kannustava yritysverotusmallin rakentaminen. Miten yritystoiminnan voittoja tulisi verottaa? Kuinka toteutetaan sukupolvenvaihdokset? Asuuko viisaus ulkomailla – vai löytyykö Suomesta ratkaisu, jota kukaan ei ole vain koskaan tullut ajatelleeksi tai uskaltanut toteuttaa?

Tulevaisuuden työ

Ainoastaan työ tuottaa yhteistä hyvinvointia. Työelämä muuttuu yhä rikkonaisemmaksi mahdollisuuksien saaristoksi, mutta työn verotus ja työlainsäädäntö ovat jääneet edelliselle vuosituhannelle. Ryhmässä pohditaan, miten valtion on otettava tulevaisuuden työelämän erityispiirteet huomioon verotuksessa ja lainsäädäntötyössään.

Kiinnostuitko? Hae mukaan talouspolitiikan vaikuttajaryhmiin!

 
Tule mukaan! Haku vaikuttajaryhmiin on parhaillaan käynnissä ja kestää 30.8. asti. Hae mukaan tällä lomakkeella.