Senioriverkosto

Verkosto haluaa kääntää väestön ikääntymisen yhteiseksi voimavaraksi. Sivistyksemme ytimeen kuuluu kaikenikäisten kansalaisten kunnioitus ja huomioiminen täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä. Ikäsyrjintää työyhteisöissä sen enempää kuin muuallakaan yhteiskunnassa ei hyväksytä missään muodossa.

Senioriverkosto pyrkii poliittisella toiminnallaan edistämään seniori-ikäisten pärjäämistä, eläkkeiden ostovoiman säilymistä ja yhdenvertaista verotusta palkansaajiin nähden. Eläkkeen pitää riittää elämiseen. Aktiivisella vaikuttamistyöllä pyritään edistämään senioreiden asumisolosuhteita, mahdollisuuksia liikkua, kattavaa tiedonsaantia palveluista ja niiden hyvää saavutettavuutta.

Perustehtäviä

  • Konkreettinen vaikuttaminen eläkeläisten elämänpiirin myönteiseen kehitykseen
  • Ikääntymisen arvostuksen kohottaminen työmarkkinoilla ja muualla yhteiskunnassa
  • Eläkkeellä olevien sekä eläkeikää lähestyvien tietotaidon hyödyntäminen
  • Yhteiskunnallisen samanarvoisuuden edistäminen
  • Sillanrakentajana toimiminen eri sukupolvien välillä
  • Tiedon, kulttuurin ja osaamisen siirtäminen nuoremmille ikäryhmille
  • Osallistuminen puolueen ohjelma- ja vaalikampanjatyöhön

Toiminta

Valtakunnallisen Senioriverkoston toimintaa johtaa kansanedustaja Markku Eestilä apunaan käytännön toteutuksesta vastaava Työjaos, jossa ovat mukana Sirpa Asko-Seljavaara, Margit Hara, Iris Hjelm ja Eva-Riitta Siitonen. Verkoston sihteerinä toimii Markku Eestilän avustaja Lenita Ketola. Arvokasta sisältöä poliittisen toiminnan tueksi antaa Kriitikkoryhmä. Se koostuu pitkäaikaisista kokoomusvaikuttajista ja asiantuntijoista. Verkoston voimavara on eri puolilla maata toimiva hyvin vahvaa kokemusta omaava jäsenistö. Asiantuntijaseminaarit ja viriketilaisuudet ulottuvat eri puolille maata. Alueellista toimintaa koordinoivat verkoston Seniorilähettiläät. Yhteistyötä tehdään niin puolueen nais-, nuoriso- kuin opiskelijajärjestöjen kanssa.

Kansallisten senioreiden kanssa tehdään yhteistyötä muistaen, että Kansallinen senioriliitto ei puolueeseen kuulumattomana organisaationa voi osallistua politiikan tekoon.

Tule mukaan vaikuttamaan!

Senioriverkosto

Tavoitteena on koota yhteen eri puolilla maata oleva osaaminen ja elämänkokemus. Verkoston jäsenenä pääset osallistumaan sekä valtakunnallisen että alueellisen toiminnan ytimeen. Kausikirjeen välityksellä pysyt tapahtumien tahdissa mukana. Sähköisten mielipidekyselyjen ja erilaisten kartoitusten avulla olet suoraan osallisena seniori-ikäisille tärkeiden asioiden viemisessä eteenpäin poliittisen päätöksenteon areenalle. Alueesi Seniorilähettiläs ohjaa sinut paikallisen toiminnan piiriin.

Jokainen eläkkeellä oleva, eläkeikää lähestyvä tai ikääntyvien hyväksi työtä tekevä kokoomuksen jäsen voi liittyä verkoston toimintaan mukaan. Erillistä jäsenmaksua ei peritä. Myös johonkin kokoomuksen paikallisyhdistykseen liittymällä voit tulla jäseneksi. Lisätietoa toiminnasta saat osoitteesta http://facebook.com/ikavoimaa ja Lenita Ketolalta p. 050-5952292, lenita.ketola@eduskunta.fi. Liittyminen verkostoon tapahtuu kokoomuksen jäsensivustoilta ohjeiden mukaan.