Sivistyspolitiikan verkosto

Pienen maan menestystä on selitetty koulutuksemme tasa-arvoisuudella ja laadukkuudella. Kokoomus on sivistyspuolue, joka pitää koulutusta ja omien rajojen etsimistä erittäin tärkeänä yksilön ja yhteiskunnan kannalta.

Me haluamme huolehtia yksilöiden oppimispolusta koko matkan ajan varhaiskasvatuksesta yliopistoon asti. Koulutaipaleen pitää olla tasa-arvoinen: oppituntien määrä ei saa riipua koulusta tai yliopistopaikka lompakon paksuudesta. Opetus ja sivistys antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden kasvaa täyteen mittaansa.

Laadukas koulutus, oppilaanohjaus, ura- ja ammattivalmennus, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, sekä turvallinen kouluympäristö ovat tärkeitä jokaisen koululaisen ja opiskelijan oikeuksia.

Vain sivistys turvaa tulevaisuuden

Kokoomuksen koulutus- ja sivistyspolitiikan sinisenä lankana on, että Suomi tarvitsee käyttöönsä kaiken olemassa olevan osaamispotentiaalin. Me haluamme tukea korkeakoulujen kehittymistä kansainvälisiksi ja osaamisaloilleen profiloituneiksi laadukkaan koulutuksen tuottajiksi, jotka houkuttelevat opiskelijoita Suomeen – kenties pysyvästi.

Kokoomuksesta Suomen tulee olla jatkossakin kannustava sivistysyhteiskunta. Siksi sivistyspolitiikan verkosto haluaa löytää uusia tapoja rakentaa sivistysyhteiskuntaa. Me käsittelemme koulutuspoliittisia asioita laajasti ja samalla yritämme nähdä vielä pidemmälle tulevaisuuteen. Hyödynnämme vaikuttajaryhmiemme kautta kokoomuslaisten asiantuntemusta puolueen sivistyspoliittisessa valmistelutyössä, järjestämme seminaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä tarjoamme aiheeseen liittyvää tietoa. Verkoston kautta mielipiteet ja ehdotukset löytävät tiensä myös kokoomuslaiseen politiikkaan.

Verkoston puheenjohtajina toimivat kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Anne-Mari Virolainen, Helena Lehkonen ja Joonas Mikkilä (mikkila.joonas@gmail.com, 045 129 6791, Twitter @JoonasMikkila).

Tule mukaan kehittämään kokoomuslaista osaamis- ja sivistyspolitiikkaa! Sivistyspolitiikan verkostossa toimivat seuraavat vaikuttajaryhmät:

 • Varhaiskasvatus
 • Perusopetus
 • Toisen asteen koulutus 
 • Korkeakoulutus
 • Aikuiskasvatus ja täydennyskoulutus
 • Vapaa sivistystyö
 • Tiede ja tutkimus
 • Taide
 • Urheilu ja liikunta
 • Kirjastot
 • Museot
 • Nonformaali oppiminen ja muu harrastustoiminta

Verkoston puheenjohtajat bloggaavat

Blogi: Uteliaan ja muutoshaluisen sivistyspuolueen paluu