Järjestötoiminnan verkosto

kuva-1


Järjestötoiminnan verkoston tarkoituksena on kirkastaa kokoomusaatetta ohjaavaa arvopohjaa järjestötoiminnassa, terävöittää toimintatapoja sekä tukea paikallista ja alueellista toimintaa. 

Verkoston puheenjohtajina toimivat kansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie (mari-leena.talvitie(at)eduskunta.fi, 044-527 3288), Riina Aspila (riina.aspila(at)live.com, 040 5603465) ja Leena Zittling (leena(at)zittling.eu, 040 9001910). Verkoston sihteerin tehtävää hoitaa Niilo Heinonen (niilo_heinonen(at)hotmail.com, 044 0300 851).

Verkosto toteuttaa tarkoitustaan ja tavoitettaan vaikuttajaklubien kautta. Klubeja kootaan tarpeen ja kokoomuskentän toiveiden mukaan. Klubien tehtävänä on luoda edellytyksiä, innostaa, avustaa sekä inspiroida jäseniä ja yhdistyksiä.

 

Verkostossa toimivat seuraavat klubit:


Yhdistysklubi
luo edellytyksiä johdonmukaisen ja strategisen toimintaympäristön rakentamiselle sekä kokoomuslaisten arvojen ja ajatusmaailman jalkauttamiselle. Klubi sopii yhdistysten puheenjohtajille, hallituksen jäsenille tai muutoin aktiivisille, yhdistystoiminnan kehittämisestä innostuville kokoomuslaisille. Yhdistysklubin puheenjohtajana toimii Anna-Liisa Lämsä Oulusta.

Jäsenklubi kannustaa paikallis- ja aluetoimintaa rajat ylittävään yhteistyöhön ja kehittää kokoomuslaisten yhdistysten kanssa uusia jäsenpalveluita. Tavoitteena on paikallisesti näkyvämpi ja mukaansa houkutteleva kokoomuslaisuus kaikkialla Suomessa. Klubi sopii jäsenyysasioista ja sen uusista tuulista kiinnostuneille kokoomuslaisille. Jäsenklubin puheenjohtajana toimii Minna Koski Orivedeltä.

Vaaliklubi inspiroi jäseniään löytämään vaalityön tekemiselle uusia toteuttamistapoja perinteisten toimintojen rinnalle. Se haastaa innostumaan ja innostamaan vaalityön tekemiseen sekä kehittää vaalityötä paikallisella, alueellisella ja valtakunnan tasolla. Klubi on tarkoitettu erityisesti yhdistysten vaalipäälliköille ja vaalityöstä kiinnostuneille kokoomuslaisille. Vaaliklubin puheenjohtajana toimii Kalle Lahtinen Forssasta.

Parhaat palat -klubi etsii hyviä käytänteitä kentältä, jalostaa, jalkauttaa ja monistaa niitä muidenkin käyttöön. Jo olemassa olevien toimintatapojen lisäksi kehitetään uusia. Kulttuuria, yhdistysten välistä yhteistyötä, tempauksia, mitä tahansa – parhaat ideat käyttöön ja levitykseen! Tämä on klubi toiminnasta, tekemisestä ja ideoinnista kiinnostuneille kokoomuslaisille.  Parhaat Palat -klubin puheenjohtajana toimii Jukka Kymenvirta Helsingistä.

Svenska gruppen on ruotsinkielisille ja kaksikielisille tarkoitettu vaikuttajaryhmä, joka tarjoaa helpon tavan päästä mukaan kokoomuslaiseen tekemiseen ja asioiden äärelle ruotsin kielellä, ilman yhdistyshallinnon pyörittämisen rasitteita. Puheenjohtajina klubissa toimivat Thorolf Sjölund ja Ted Apter. Sihteeri on Veera Hellman.

 

kuva-2

Järjestötoiminnan puheenjohtajisto ja klubipuheenjohtajia yhteiskuvassa.

Kuvassa vasemmalta: Kalle Lahtinen, Robert Torvelainen, Riina Aspila,

Anna-Liisa Lämsä, Minna Koski ja Leena Zittling. Kuvasta puuttuvat

Mari-Leena Talvitie ja Niilo Heinonen.

 

Me maalaamme suurella!


– tule terävöittämään ja tukemaan kokoomuksen järjestötoimintaa

Kokoomus on historiaansa kunnioittava aktiivinen ja avoin uudistaja, joka rakentaa ennakkoluulottomasti tulevaisuutta sekä etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

Ohjelmatyö uudistettujen verkoston avulla rakentaa parempaa tulevaisuutta. Erityisesti järjestötoiminnan verkoston tehtävänä on toimia horisontaalisesti muita verkostoja, piirejä ja paikallisyhdistyksiä tukien.

Tätä työtä emme saa aikaan yksin, vaan kaikki yhdessä! Siksi kentän osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Vaikutat vahvasti toimintaasi nostamalla esiin tietoa, epäkohtia ja hyviä käytänteitä – osallistumalla ja olemalla aktiivinen!

Mikäli sinua kiinnostaa järjestötoiminnan kehittäminen ja uusien ideoiden tuominen kenttäväen palvelukseen, ole rohkea ja lähde mukaan toimintaan – ovemme ovat avoinna juuri sinulle!

kuva-3