Hyvinvointipolitiikan verkosto

Haluamme säilyttää suomalaisen hyvinvointivaltion ja kehittää sitä edelleen kohti paremminvointivaltiota. Haluamme luoda kokonaan uusia tapoja tuottaa palveluita ja turvata hyvinvoinnin jatkumisen myös tuleville sukupolville koko Suomessa.

Hyvinvointipolitiikan verkosto on kokoomuslaisille hyvinvointisektorin toimijoille, luottamushenkilöille ja asiantuntijoille suunnattu foorumi, joka vahvistaa ja kehittää entisestään kokoomuslaista osaamista hyvinvointipolitiikan alueella. Me kokoomuksessa uskomme, että hyvinvointivaltio romahtaa vain, jos sen kehittäminen pysähtyy.

Hyvinvointipolitiikan verkoston puheenjohtajina toimivat kansanedustaja Sanna Lauslahti, Piia Kurki (kurkipiia@gmail.com, 044 0309 850) ja Aino Närkki (aino.narkki@kolumbus.fi, 0400 436 438).

Verkostossa toimivat vaikuttajaryhmät:

 • ICT:sta digiin -vaikuttajaryhmä. Miten digitalisaatiota viedään eteenpäin ja käytäntöön? Hyvinvointiala on suuressa murroksessa teknologian kehittymisen ja digitalisaation myötä. Uudistus koskee koko alaa palvelujärjestelmistä käytännön työhön. Vaikuttajaryhmässä pohditaan muun muassa millaista uudistusta hyvinvointipolitiikan osa-alueet ja lainsäädäntö tarvitsevat digitalisaation mahdollistamiseksi sekä etsitään uusia innovaatioita, joita olisi mahdollista viedä eteenpäin kokeilujen muodossa.
  • Teknologian kehityksen ja digitalisaation edistäminen, toimintakulttuurin uudistaminen palveluyritystoiminnassa, lainsäädännön kehitys, suuret ict-investoinnit
 • Perhepolitiikan vaikuttajaryhmä: Millainen on kokoomuksen näkökulma perhepolitiikkaan? Uudistamme perhepoliittista ohjelmaamme, kiinnitämme erityistä huomiota lasten ja nuorten asemaan sekä mietimme, miten vanhemmuuden ja työelämän voisi parhaiten yhdistää.
  • Lapsi­- ja perhepalvelujen kärkihankkeen seuranta, varhaiskasvatus, lasten kotihoito.
 • Sote ja media -vaikuttajaryhmä: Saako sotella tehdä bisnestä? Kokoomus haluaa sote-uudistuksessa viedä eteenpäin valinnanvapautta. Haluamme viestiä asioista vahvasti ja positiivisesti, sillä uskomme, että valinnanvapaudesta seuraa myös laatua. Tässä vaikuttajaryhmässä mietimme, miten viestimme sote-uudistuksesta positiivisesti korostaen laatua ja yritysvastuuta.
  • Soteen liittyvä viestintä tulevien vaalien yhteydessä, sote-alan yritykset mediassa, julkisuudesta käyttövoimaa yksityiselle sotelle, puolueen teemojen viestiminen suurelle yleisölle, yritysvastuun teemat
 • Sotetyöllisyyden vaikuttajaryhmä: Miten tehdään sosiaaliturvasta vastikkeellista?Tulevaisuudessa kunnat tulevat ottamaan entistä suuremman roolin työllisyyden hoidossa. Kelan roolia mietitään, perustulostakin on puhuttu. Tämä vaikuttajaryhmä miettii ratkaisuja muun muassa työllisyyden hoidon pulmiin, etuusjärjestelmän epäkohtiin, kannustinloukkuihin ja työvoiman saatavuuteen.
  • Pitkäaikaistyöttömyyden haasteet, työvoiman osaamisen ja saatavuuden varmistaminen, kannustinloukut, perustulo, poikkihallinnollinen yhteistyö, paikallinen sopiminen
 • Sote-uudistuksen toimeenpanon vaikuttajaryhmä: Sote-päättäjien vaikuttajaryhmässä pohditaan sote-asioita kunta- ja maakuntapäätöksenteon näkökulmasta, erityisesti tulevaa sote-uudistusta ajatellen. Sote-uudistuksen tavoitteena ovat kustannussäästöt: huoltosuhde heikkenee ja meidän on jatkossa entistä vaikeampi rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan menoja. Millä hyvinvointi rahoitetaan? Kuka päättää ja kenen rahalla?
  • Kunta- ja aluetason aloitteita valtakunnan politiikkaan, eväitä puolueessa hyväksyttyjen tavoitteiden konkretisoimiseksi kunnissa ja alueilla, tasapuoliset pelisäännöt, aluehallintouudistuksen toimeenpano
 • Sote-yrittäjyyden vaikuttajaryhmä: Kuka hoitaa, missä hoitaa, miten hoitaa? Ryhmässä pohditaan muun muassa sitä, mitä valinnanvapaus tarkoittaa käytännössä, miten byrokratiaa voisi vähentää, miten palveluiden laatu varmistetaan, kuinka yhdistetään julkinen ja yksityinen sektori ja miten parhaita käytäntöjä viedään eteenpäin.
  • Yksityisen ja julkisen sektorin konkreettisen yhteistyön ja sote-yrittäjyyden edistäminen, yrittäjyyden esteiden poistaminen, veropolitiikan keinot, hankintaprosessit

Lisäksi hyvinvointipolitiikkaa tekee kokoomuksen Seniorijaos.