Ehdokkaan opas - kuntavaalit – kokoomus.fi

Ehdok­kaan opas - kunta­vaa­lit

Yhtey­den­pito kohde­ryh­miin on suun­ni­tel­tava niin, että se etenee nousu­joh­tei­sesti kohti ennak­ko­ää­nes­tystä ja vaali­päi­vää. Tehok­kain vaikut­ta­mi­nen ei ole mainon­taa, vaan selvästi … Jatka artik­ke­lin Ehdok­kaan opas - kunta­vaa­lit luke­mista