Ehdokaskone: eduskuntavaalit
84

Riitta
Maunula-Craycroft 56 v.

Liikunnan ja Terveystiedon Lehtori

Etelä­poh­ja­lai­nen paluu­muut­taja, takai­sin Suomeen 16v. sitten Suomen korkea­ta­soi­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män, puhtaan veden ja turval­li­suu­den perässä ja niitä pidän edel­leen Suomen vahvim­pina valt­ti­kort­teina