Ehdokaskone: eduskuntavaalit
87

Annu
Ridanpää-Taittonen 57 v.

Liikunnanopettaja, LitM

Koulu­tan päivä­työk­seni Liikun­ta­neu­voja-opis­ke­li­joita Kuor­ta­neen Urhei­luo­pis­tolla. Vien terveys­lii­kun­nan ilosa­no­maa eteen­päin. Vaali­tee­moina: Koulu­tus, syrjäy­tyy­mi­sen ehkäisy ja yrit­tä­vyy­den edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­nen