MENU
Kategoria: Ohjel­matyö

Kategoria: Ohjel­matyö


Verkos­tojen vastuu­hen­kilöt kaudelle 2018-2020

15.06.2018 Ohjelmatyö, Verkostot ja vaikuttajaryhmät

Puolue­ko­kous­aloitteet ja aloite­vas­taukset on julkaistu

23.05.2018 Kannanotot, Ohjelmatyö, Politiikka

Haku verkos­tojen ja vaikut­ta­ja­ryhmien vastuu­teh­täviin

19.04.2018 Ohjelmatyö

Sivis­tys­po­li­tiikan verkoston blogi: Tutkin­nolle eräpäivä

19.03.2018 Ohjelmatyö, Sivistyspolitiikan verkosto

Kansan­edus­tajat Laiho ja Multala kokoo­muksen verkos­tojen johtoon

17.03.2018 Verkostot ja vaikuttajaryhmät

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkoston blogi: Kaupunkien pitää vahvistaa rooliaan kaupun­ki­po­li­tiikan tekemi­sessä

05.02.2018 Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkosto, Ohjelmatyö

Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkoston blogi: Hyvin­voin­ti­po­li­tiikkaa maakuntiin

30.01.2018 Hyvinvointipolitiikan verkosto, Ohjelmatyö

Talous­po­li­tiikan verkosto: Talouden kasvu vaatii muutoksia

08.01.2018 Ohjelmatyö, Talouspolitiikan verkosto

Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan verkosto: kiina­lainen uusi vuosi

01.12.2017 Ohjelmatyö

Sivis­tys­po­li­tiikan verkosto: korkea­kou­lu­tuksen ja tutki­muksen visio 2030 – yläta­solta jalkau­tukseen pikamars­silla

17.11.2017 Ohjelmatyö

Kokoomus.fi