Kokoomus.fi
Kategoria: Ohjel­matyö

Kategoria: Ohjel­matyö


Kokoo­muksen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

Julkaistu: 27.6.18 Ohjelmatyö

Verkos­tojen vastuu­hen­kilöt kaudelle 2018-2020

Julkaistu: 15.6.18 Ohjelmatyö, Uutiset, Verkostot ja vaikuttajaryhmät

Haku verkos­tojen ja vaikut­ta­ja­ryhmien vastuu­teh­täviin

Julkaistu: 19.4.18 Ohjelmatyö

Sivis­tys­po­li­tiikan verkoston blogi: Tutkin­nolle eräpäivä

Julkaistu: 19.3.18 Ohjelmatyö, Sivistyspolitiikan verkosto

Kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston blogi: “Tarjoilija, vesila­sissani on muovi­roska”

Julkaistu: 20.2.18 Ohjelmatyö

Sivis­tys­po­li­tiikan verkosto: Kunta- ja koulustra­tegiat, unelma­höttöä vai lisäpotkua hyvin­vointiin?

Julkaistu: 12.2.18 Ohjelmatyö

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkoston blogi: Kaupunkien pitää vahvistaa rooliaan kaupun­ki­po­li­tiikan tekemi­sessä

Julkaistu: 5.2.18 Ohjelmatyö

Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkoston blogi: Hyvin­voin­ti­po­li­tiikkaa maakuntiin

Julkaistu: 30.1.18 Ohjelmatyö

Kokoo­muksen senio­ri­ver­kosto: Ikäsyr­jin­nästä eroon!

Julkaistu: 15.1.18 Ohjelmatyö

Talous­po­li­tiikan verkosto: Talouden kasvu vaatii muutoksia

Julkaistu: 8.1.18 Ohjelmatyö

Kokoomus.fi