Elinkeinopolitiikan verkoston blogikirjoitus: Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka talouspolitiikan keskiöön

Suomen talouspoliittinen keskustelu kaipaa uudistamista. Suomen kansantalous kärsii sitkeästä rakennetyöttömyydestä ja valtiontalouden alijäämästä, vaikka elämme korkeasuhdanteen huipulla. Näiden talousongelmien taustalla on elinkeinorakenteen murros, joka on vienyt Suomesta tehtaita ja työpaikkoja ulkomaille. Suomeen ei ole syntynyt riittävästi uusia kasvualoja, jotka olisivat […]

Sivistyspolitiikan verkoston blogikirjoitus: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta

Nykyisen hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta (http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/osaaminen). Suomalaisen koulutusjärjestelmän tehokkuus on tunnistettu ja tunnustettu tosiasia. Maailman muuttuessa myös koulutusjärjestelmäämme on rukattu käsillä olevan hallituskauden aikana reippaalla kädellä. Lähes jokainen kouluaste on saanut […]

Haku verkostojen ja vaikuttajaryhmien vastuutehtäviin

Tule mukaan uudistamaan Suomea kokoomuslaiselta arvopohjalta Verkostojen ja vaikuttajaryhmien puheenjohtajien ja sihteereiden tehtävät kaudelle 2018-2020 ovat haettavina. Kokoomuksella on 11 ohjelmatyön verkostoa ja niiden alla yhteensä 28 vaikuttajaryhmää. Verkoston tehtävänä on toimia matalan kynnyksen väylänä Kokoomuksen jäsenille päästä suoraan mukaan […]

Hyvinvointipolitiikan verkoston blogikirjoitus: Tavoitteena palveluiden integraatio

Yksi sote -uudistuksen tavoitteista on palveluiden integraatio. Integraatiotavoite ei koske ainoastaan sote -palveluja, vaan myös niiden sovittamista yhteen esimerkiksi kasvupalveluiden kanssa. Integraation merkitys korostuu, kun puhutaan paljon palvelua tarvitsevista asiakkaista. Nykyinen palvelujärjestelmä on sirpaloitunut niin, että paljon palvelua tarvitseva asiakas […]

Senioriverkoston blogikirjoitus: Eläkeläinen on kokoomuksen tärkeä äänestäjä

Kokoomuksen Senioriverkosto perustettiin 3 vuotta sitten. Sen jälkeen olemme keränneet jäseniä verkostoomme kaikkialla Suomessa ja seisseet eri kaupunkien toreilla ja kahviloissa levittämässä tietoa kokoomuksen senioritavoitteista. Verkoston innokas puheenjohtaja oli tämän vuoden alkupuolelle saakka  kansanedustaja Sanna Lauslahti ja nyt kansanedustaja Markku […]

Sivistyspolitiikan verkoston blogi: Tutkinnolle eräpäivä

”Mitähän ministeri tarkoitti antamassaan haastattelussa sillä, että noin miljoona suomalaista pitäisi uudelleen kouluttaa? Ketä uudelleen kouluttaminen tarkoittaa ja miten se toteutettaisiin? Ainakin pääkaupunkiseudulla oppisopimusraha on tiukassa. Valtion rahoitusta on pienennetty useita vuosia peräkkäin, joten mistä rahat tulevat ja kuka koulutuksen […]

Kokoomuksen ympäristöverkoston blogi: ”Tarjoilija, vesilasissani on muoviroska”

Kauhistuttaa. Pienen pieniä muoviroskia on havaittu tulevan vesijohtoveden mukana kotiemme vesihanoista. Tutkijat levittelevät käsiään, sillä muovin vaikutuksista elimistössä ei ole vielä tutkimustietoa. Kukaan ei siis tiedä, mitä ongelmasta seuraa. Luultavasti ei ainakaan mitään hyvää. Keskustelu vesistöjen roskaantumisesta ja erityisesti muoviroskan […]

Sivistyspolitiikan verkosto: Kunta- ja koulustrategiat, unelmahöttöä vai lisäpotkua hyvinvointiin?

Havahduimme strategisen suunnittelun tärkeyteen tultuamme aikanaan kaupunkiemme Jyväskylä (Marjo) ja Valkeakoski (Esko) luottamustehtäviin ja lisätessämme tietoa tahoillamme kaupunkisuunnittelusta. Suunnittelun monitahoisuus ja mahdollisuudet avasivat silmiämme. Koska olemme taustaltamme myös opettajia ja kouluhallinnostakin on kokemusta eri tavoin, havaitsimme, että opetussuunnitelmilla ja kunta- […]

Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkoston blogi: Kaupunkien pitää vahvistaa rooliaan kaupunkipolitiikan tekemisessä

Talous ja työllisyysaste ovat lähteneet vihdoin nousuun. Työllisyysaste on noussut jo yli 70 prosentin. Hyvä talouskehitys sekä hallituksen onnistunut työllisyyspolitiikka toimivat. Hallituksen moneen kertaan epärealistiseksi  tuomittu tavoite 72 prosentin työllisyysasteeksi vaalikauden loppuun mennessä näyttää nyt mahdolliselta ja jopa todennäköiseltä saavuttaa. […]

Hyvinvointipolitiikan verkoston blogi: Hyvinvointipolitiikkaa maakuntiin

Sote-uudistuksen läpivienti on hallituskauden yksi tärkeimmistä tavoitteista. Kaikilla osapuolilla on oma näkökanta siitä, mitä se tarkoittaa ja mihin sillä pyritään. Ihmisillä on myös huolia palveluiden saatavuudesta, kustannusten noususta ja palvelun laadun heikkenemisestä. Kokonaisuus on kuitenkin niin iso, että se tarkoittaa […]