Muutoksia kokoo­mus­mi­nis­te­reiden erityi­sa­vus­ta­jissa – kokoomus.fi
MENU
Category: Tiedote

Category: Tiedote


Muutoksia kokoo­mus­mi­nis­te­reiden erityi­sa­vus­ta­jissa

11.12.2018 Julkaisut, Tiedote

Kokoomus: Lapset ja perheet kärki­tee­maksi, perhe­vapaat ja esiopetus uudis­tetaan

20.11.2018 Tiedote

Puhemies Paula Risikko rohkaisee kuntia ottamaan palve­luse­telit entistä laajemmin käyttöön

17.11.2018 Kannanotot, Tiedote

Kokoo­muksen Petteri Orpo: EU:n pitää siirtyä kestävän kehityksen budje­tointiin

08.11.2018 Tiedote

Kokoomus nimesi ensim­mäiset eurovaa­lieh­dok­kaansa

16.09.2018 EU, Tiedote

Juhla­vuoden kotimaiset Tirppa-tuotteet

22.08.2018 Tiedote

Kokoo­muksen kansan­edus­tajat: Liiken­ne­verkon korjaus­vel­kaoh­jelmaa tulee jatkaa

07.08.2018 Tiedote

Puolue­kokous valitsi puolueen varapu­heen­joh­tajat ja puolue­val­tuuston puheen­joh­tajan

10.06.2018 Tiedote

Petteri Orpo valittiin jatkamaan puheen­joh­tajana

09.06.2018 Tiedote

Petteri Orpo euroop­pa­laisten valtio­va­rain­mi­nis­te­reiden ryhmän puheen­joh­ta­jaksi

28.04.2018 Tiedote

Kokoomus.fi