• FI
 • SV
 • MENU

  Tiedote


  Petteri Orpo: Parem­paa Euroop­paa ei raken­neta voimilla, jotka halua­vat hajot­taa EU:ta

  11.05.2019 Tiedote

  Kokoo­mus julkisti euro­vaa­lioh­jel­mansa “Uskomme Euroop­paan”

  02.05.2019 Tiedote

  Pamfletti: Näkö­alo­jen ja tasa-arvois­ten mahdol­li­suuk­sien Suomi

  12.04.2019 Tiedote

  Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lusta perät­tö­miä väit­teitä

  11.04.2019 Tiedote

  Häkkä­nen: Pika­vip­pien mark­ki­nointi laitet­tava kuriin - mainon­nan rajoit­ta­mi­seen valmis­teltu uusia keinoja

  10.04.2019 Tiedote

  Risikko: Pohjan­maan turval­li­suusuh­kina erityi­sesti huumeet, liikenne ja verkossa tapah­tuva rikol­li­suus

  05.04.2019 Tiedote

  Kokoo­muk­sen Juhana Vartiai­nen: Ruot­sin­suo­ma­lais­ten huolia on kuultu

  03.04.2019 Tiedote

  Sanni Grahn-Laaso­nen: Liik­kuva koulu laajen­net­tava kaikille koulu­tusas­teille

  01.04.2019 Tiedote

  Risikko: Pohjan­maan turval­li­suusuh­kina erityi­sesti huumeet, liikenne ja verkossa tapah­tuva rikol­li­suus

  29.03.2019 Tiedote

  Mari-Leena Talvi­tie: Kunta­poh­jai­suus on hyvä väylä edetä sote-palve­lui­den paran­ta­mi­sessa

  Tiedote