• FI
 • SV
 • MENU
  Rekry-uuti­sia
  Twiittaa

  Rekry-uuti­sia


  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa talous­po­liit­tista sihtee­riä

  23.01.2017 Rekry-uutisia

  Haku päällä: Vies­tin­tä­pääl­likkö ja projek­ti­koor­di­naat­tori

  19.12.2016 Rekry-uutisia

  Henki­lö­muu­tok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­kans­liassa

  Rekry-uutisia

  Henrik Vuor­nos ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

  14.12.2016 Rekry-uutisia

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihtee­riä

  25.11.2016 Rekry-uutisia

  Risto Artjoki Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi

  10.10.2016 Rekry-uutisia

  Anssi Kujala ja Elisa Tarkiai­nen Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi

  05.10.2016 Rekry-uutisia

  Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Janne Peso­nen, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Mariam Rguibi ja Vesa Pajula

  24.09.2016 Rekry-uutisia

  Kokoo­mus­lai­nen Aura Salla nimi­tetty Junc­ke­rin stra­te­giayk­sik­köön

  05.09.2016 EU Rekry-uutisia

  Muutok­sia Kokoo­muk­sen avus­ta­ja­kun­nassa

  31.08.2016 Rekry-uutisia