Tapani Mäkinen oikeus­mi­nisteri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Category: Rekry-uutisia

Category: Rekry-uutisia


Tapani Mäkinen oikeus­mi­nisteri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

16.05.2017 Julkaisut, Rekry-uutisia

Lauri Kosken­tausta oikeus­mi­nisteri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

05.05.2017 Julkaisut, Rekry-uutisia

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa lainsää­dän­tö­sih­teeriä

Julkaisut, Politiikka, Rekry-uutisia

Haku auki: etsimme kahta toimin­nan­joh­tajaa

11.04.2017 Julkaisut, Rekry-uutisia

Henki­lös­tö­muu­toksia Kokoo­muksen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa ja europar­la­men­taa­rikko Henna Virkkusen kabine­tissa

09.03.2017 Julkaisut, Rekry-uutisia, Tiedote

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa talous­po­liit­tista sihteeriä

23.01.2017 Rekry-uutisia

Haku päällä: Viestin­tä­pääl­likkö ja projek­ti­koor­di­naattori

19.12.2016 Rekry-uutisia

Henki­lö­muu­toksia Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ryhmä­kans­liassa

Rekry-uutisia

Henrik Vuornos ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

14.12.2016 Rekry-uutisia

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihteeriä

25.11.2016 Rekry-uutisia

Kokoomus.fi