• FI
 • SV
 • MENU
  Rekry-uuti­sia
  Twiittaa

  Rekry-uuti­sia


  Jouni Mark­ka­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

  13.11.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

  Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi

  28.09.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

  Kirsi Hölttä Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­li­köksi

  26.06.2017 Rekry-uutisia

  Muutok­sia Kokoo­muk­sen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa

  21.06.2017 Rekry-uutisia

  Edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihtee­riä

  06.06.2017 Julkaisut Politiikka Rekry-uutisia

  Tapani Mäki­nen oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

  16.05.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

  Lauri Kosken­tausta oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

  05.05.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa lain­sää­dän­tö­sih­tee­riä

  Julkaisut Politiikka Rekry-uutisia

  Haku auki: etsimme kahta toimin­nan­joh­ta­jaa

  11.04.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

  Muutok­sia erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa ja MEP Henna Virk­kusen kabi­ne­tissa

  09.03.2017 Julkaisut Rekry-uutisia Tiedote