Kokoo­mus­mi­nis­te­reiden Virolainen ja Mykkänen sekä puhemies Risikon avustajat nimitetty – kokoomus.fi
MENU
Category: Rekry-uutisia

Category: Rekry-uutisia


Kokoo­mus­mi­nis­te­reiden Virolainen ja Mykkänen sekä puhemies Risikon avustajat nimitetty

14.02.2018 Julkaisut, Rekry-uutisia

Kokoomus esittää sisämi­nis­te­riksi Kai Mykkästä ja ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nis­te­riksi Anne-Mari Virolaista

06.02.2018 Julkaisut, Politiikka, Rekry-uutisia

Haemme toimin­nan­joh­tajaa Satakuntaan

18.01.2018 Julkaisut, Rekry-uutisia

Jenny Thuneberg eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikkanen viestin­tä­sih­tee­riksi

14.12.2017 Julkaisut, Rekry-uutisia

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­teeriä

27.11.2017 Julkaisut, Politiikka, Rekry-uutisia

Jouni Markkanen vahvis­tamaan kokoo­muksen tiimiä

13.11.2017 Julkaisut, Rekry-uutisia

Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi

28.09.2017 Julkaisut, Rekry-uutisia

Kirsi Hölttä Kokoo­muksen viestin­tä­pääl­li­köksi

26.06.2017 Rekry-uutisia

Muutoksia Kokoo­muksen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa

21.06.2017 Rekry-uutisia

Eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihteeriä

06.06.2017 Julkaisut, Politiikka, Rekry-uutisia

Kokoomus.fi