• FI
 • SV
 • MENU
  Puheet
  Twiittaa

  Puheet


  Minis­teri Häkkä­nen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loi­kan yrityk­sille

  10.11.2017 Puheet Työ

  Orpo: Kokoo­mus haluaa viedä uudis­tuk­set maaliin

  28.10.2017 Puheet Työ

  Risikko: Star­tup-oles­ke­lu­lupa on uusin monista halli­tuk­sen yrit­tä­jyys­teoista

  30.09.2017 Julkaisut Puheet resolution

  Risikko Ruoka­mes­suilla: Riihestä resurs­seja ruoka­tur­vaan

  02.09.2017 Julkaisut Puheet

  Sanni Grahn-Laaso­nen: Monta lois­ta­vaa uutista lapsi­per­heille

  31.08.2017 Julkaisut Puheet resolution

  Kalle Joki­nen: Mahdol­li­set veron­ke­ven­nyk­set on suun­nat­tava kaikille

  09.08.2017 Julkaisut Puheet resolution

  Antti Häkkä­nen: Asun­to­po­li­tii­kan rooli merkit­tävä työl­li­syy­dessä

  14.07.2017 Julkaisut Puheet resolution

  Grahn-Laaso­nen: Halli­tus ei voi enää viivyt­tää perhe­va­paa­uu­dis­tusta

  06.07.2017 Julkaisut Puheet resolution

  Petteri Orpo: Ikäsyr­jin­tää ei pidä hyväk­syä myös­kään työmark­ki­noilla

  17.06.2017 Puheet Työ

  Puheen­joh­taja Orpon puhe Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa Jyväs­ky­lässä

  20.05.2017 Julkaisut Puheet