MENU
Puheet

Puheet


Orpo: Kokoo­mus haluaa viedä uudis­tuk­set maaliin

28.10.2017 Puheet Työ

Risikko: Star­tup-oles­ke­lu­lupa on uusin monista halli­tuk­sen yrit­tä­jyys­teoista

30.09.2017 Julkaisut Puheet resolution

Risikko Ruoka­mes­suilla: Riihestä resurs­seja ruoka­tur­vaan

02.09.2017 Julkaisut Puheet

Sanni Grahn-Laaso­nen: Monta lois­ta­vaa uutista lapsi­per­heille

31.08.2017 Julkaisut Puheet resolution

Kalle Joki­nen: Mahdol­li­set veron­ke­ven­nyk­set on suun­nat­tava kaikille

09.08.2017 Julkaisut Puheet resolution

Antti Häkkä­nen: Asun­to­po­li­tii­kan rooli merkit­tävä työl­li­syy­dessä

14.07.2017 Julkaisut Puheet resolution

Grahn-Laaso­nen: Halli­tus ei voi enää viivyt­tää perhe­va­paa­uu­dis­tusta

06.07.2017 Julkaisut Puheet resolution

Petteri Orpo: Ikäsyr­jin­tää ei pidä hyväk­syä myös­kään työmark­ki­noilla

17.06.2017 Puheet Työ

Puheen­joh­taja Orpon puhe Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa Jyväs­ky­lässä

20.05.2017 Julkaisut Puheet

Minis­teri Risikko: Tuettu hoiva­va­paa avuksi lähei­sen hoidossa

19.03.2017 Julkaisut Puheet resolution