Antti Häkkänen: Asunto­po­li­tiikan rooli merkittävä työlli­syy­dessä – kokoomus.fi
MENU
Category: Puheet

Category: Puheet


Antti Häkkänen: Asunto­po­li­tiikan rooli merkittävä työlli­syy­dessä

14.07.2017 Julkaisut, Kannanotot, Puheet

Grahn-Laasonen: Hallitus ei voi enää viivyttää perhe­va­paa­uu­dis­tusta

06.07.2017 Julkaisut, Kannanotot, Puheet

Petteri Orpo: Ikäsyr­jintää ei pidä hyväksyä myöskään työmark­ki­noilla

17.06.2017 Puheet, Työ

Puheen­johtaja Orpon puhe Kokoo­muksen puolue­val­tuuston kokouk­sessa Jyväs­ky­lässä

20.05.2017 Julkaisut, Puheet

Ministeri Risikko: Tuettu hoiva­vapaa avuksi läheisen hoidossa

19.03.2017 Julkaisut, Kannanotot, Puheet

Ministeri Risikko: Maakuntiin omais­hoi­tajien sijais­poolit

13.03.2017 Puheet, Terveys

Ministeri Risikko: Kunta on tulevai­suu­des­sakin toimivien palve­luiden kivijalka

27.02.2017 Puheet, Terveys

Kokoo­muksen ryhmäpuhe 21.2.2017

21.02.2017 Julkaisut, Politiikka, Puheet

Jyrki Katainen Kokoo­muksen puolue­val­tuuston kokouk­sessa: Työllä on arvoa

09.02.2013 Puheet

Kokoomus.fi