• FI
 • SV
 • MENU
  Puheet
  Twiittaa

  Puheet


  Antti Häkkä­nen: asia­kas­läh­töi­syyttä vahvis­tet­tava vanhus­pal­ve­luissa

  02.10.2018 Puheet Terveys Turvallisuus

  Kokoo­mus haluaa kitkeä viha­pu­heen

  14.08.2018 Puheet Sivistys

  Puhe: Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2018

  09.06.2018 Puheet

  Petteri Orpo: Tule­vai­suutta pitää ajatella joka päivä

  17.03.2018 Puheet Talous Terveys Turvallisuus Työ

  Petteri Orpo Tampe­reella: Kokoo­muk­sen linja näkyy halli­tuk­sen aikaan­saan­nok­sissa

  Puheet

  Petteri Orpo: Maata­lous­po­li­tii­kan tavoit­teet pitää etsiä tule­vai­suu­desta

  09.03.2018 Julkaisut Politiikka Puheet resolution

  Petteri Orpo: Euroo­pan ja Yhdys­val­to­jen yhteis­työ on tärkeä perusta

  28.11.2017 EU Julkaisut Politiikka Puheet Ulkopolitiikka

  Minis­teri Risikko: Maakun­nille suuri rooli ihmis­ten arjen turval­li­suu­dessa

  26.11.2017 Julkaisut Politiikka Puheet resolution

  Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe edus­kun­nassa 22.11.2017

  22.11.2017 Julkaisut Politiikka Puheet

  Antti Häkkä­nen: Naisiin kohdis­tuva väki­valta ja häirintä on tuomit­tava kaikissa muodois­saan

  20.11.2017 Julkaisut Puheet resolution