MENU
Puheet

Puheet


Kokoo­mus haluaa kitkeä viha­pu­heen

14.08.2018 Puheet Sivistys

Puhe: Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2018

09.06.2018 Puheet

Petteri Orpo: Tule­vai­suutta pitää ajatella joka päivä

17.03.2018 Puheet Talous Terveys Turvallisuus Työ

Petteri Orpo Tampe­reella: Kokoo­muk­sen linja näkyy halli­tuk­sen aikaan­saan­nok­sissa

Puheet

Petteri Orpo: Maata­lous­po­li­tii­kan tavoit­teet pitää etsiä tule­vai­suu­desta

09.03.2018 Julkaisut Politiikka Puheet resolution

Petteri Orpo: Euroo­pan ja Yhdys­val­to­jen yhteis­työ on tärkeä perusta

28.11.2017 EU Julkaisut Politiikka Puheet Ulkopolitiikka

Minis­teri Risikko: Maakun­nille suuri rooli ihmis­ten arjen turval­li­suu­dessa

26.11.2017 Julkaisut Politiikka Puheet resolution

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe edus­kun­nassa 22.11.2017

22.11.2017 Julkaisut Politiikka Puheet

Antti Häkkä­nen: Naisiin kohdis­tuva väki­valta ja häirintä on tuomit­tava kaikissa muodois­saan

20.11.2017 Julkaisut Puheet resolution

Minis­teri Häkkä­nen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loi­kan yrityk­sille

10.11.2017 Puheet Työ