MENU
Puheet

Puheet


Mia Laiho: Nyt tarvi­taan suurempi remontti vanhus­pal­ve­lui­hin

06.02.2019 Puheet Sivistys Terveys Turvallisuus

Puhe­mies Risikko: Kansan­opis­tot tarjoa­vat polkuja elini­käi­seen oppi­mi­seen

04.02.2019 Puheet

Petteri Orpo: Ilmas­tosta voidaan huoleh­tia niin, ettei lasku jää taval­lis­ten ihmis­ten kontolle

19.01.2019 Puheet Ympäristö

Petteri Orpo: Luotan Suomeen, luotan suoma­lai­siin

08.12.2018 Järjestö Puheet

Petteri Orpo: We chose the side of democ­racy

02.12.2018 Puheet

Petteri Orpo: Suomessa jokai­sen pitää voida luot­taa että hänelle käy hyvin

14.11.2018 Puheet Talous

Petteri Orpo: EU should be the leader of sustai­nable deve­lop­ment

08.11.2018 EU Puheet Talous Turvallisuus Ympäristö

Petteri Orpo: Climate change is the defi­ning chal­lenge of our time

25.10.2018 Puheet Ympäristö

Petteri Orpo: pääsemme pitkälle, kun Suomessa saa tehdä

20.10.2018 Puheet

Antti Häkkä­nen: asia­kas­läh­töi­syyttä vahvis­tet­tava vanhus­pal­ve­luissa

02.10.2018 Puheet Terveys Turvallisuus