• FI
 • SV
 • MENU
  Työ
  Twiittaa

  Työ


  Kokoo­mus uudisti peri­aa­teoh­jel­mansa

  10.06.2018 EU Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka Ympäristö

  Esitys Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva -asia­kir­jaksi on julkis­tettu

  31.05.2018 Työ

  Puhe­mies Risikko: Insi­nöö­rio­saa­mi­selle on kasvava tarve

  14.04.2018 Työ

  Muutos ei odota – pelas­te­taan maailma ja ihmi­nen kasvu­po­li­tii­kalla

  28.03.2018 Sivistys Työ Ympäristö

  Petteri Orpo: Tule­vai­suutta pitää ajatella joka päivä

  17.03.2018 Puheet Talous Terveys Turvallisuus Työ

  Minis­teri Häkkä­nen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loi­kan yrityk­sille

  10.11.2017 Puheet Työ

  Orpo: Kokoo­mus haluaa viedä uudis­tuk­set maaliin

  28.10.2017 Puheet Työ

  Lisää osaa­jia työelä­mään – Kokoo­muk­sen kuusi keinoa

  15.08.2017 Julkaisut Politiikka resolution Talous Työ

  Jous­toa työelä­mään ja nega­tii­vi­nen tulo­vero käyt­töön

  21.06.2017 Talous Työ

  Petteri Orpo: Ikäsyr­jin­tää ei pidä hyväk­syä myös­kään työmark­ki­noilla

  17.06.2017 Puheet Työ