MENU
Turval­li­suus

Turval­li­suus


Häkkä­nen: Vanhus­pal­ve­lui­hin tehok­kaampi valvonta ja kovat sank­tiot

10.02.2019 Terveys Turvallisuus

Mia Laiho: Nyt tarvi­taan suurempi remontti vanhus­pal­ve­lui­hin

06.02.2019 Puheet Sivistys Terveys Turvallisuus

Kaupun­ki­seu­dut koko Suomen kehi­tyk­sen moot­to­reina

29.01.2019 Kannat Kulttuuri Talous Turvallisuus Työ Ympäristö

Iäkkäi­den mahdol­li­suus omaeh­toi­seen ja täysi­pai­noi­seen elämään

28.12.2018 Kannat Terveys Turvallisuus

Kokoo­mus: Lapset ja perheet kärki­tee­maksi, perhe­va­paat ja esio­pe­tus uudis­te­taan

20.11.2018 Kannat Kulttuuri Sivistys Terveys Turvallisuus

Petteri Orpo: EU should be the leader of sustai­nable deve­lop­ment

08.11.2018 EU Puheet Talous Turvallisuus Ympäristö

Antti Häkkä­nen: asia­kas­läh­töi­syyttä vahvis­tet­tava vanhus­pal­ve­luissa

02.10.2018 Puheet Terveys Turvallisuus

Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­poi­hin lisää valvon­taa ja rajoi­tuk­sia

24.09.2018 Turvallisuus

Kannan­otto: Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva

14.06.2018 Kannat Talous Turvallisuus Työ

Kannan­otto: Vakautta vahvem­milla kump­pa­nuuk­silla 2.0

11.06.2018 Kannat Turvallisuus