MENU
Kategoria: EU

Kategoria: EU


Nimitys- ja suosi­tus­kirjeet – Alex Stubb EPP:n kärkieh­dok­kaaksi

17.10.2018 EU

Kokoomus sai EPP-kongressin Suomeen

04.12.2017 EU, Politiikka

Meppi­ter­veiset: Sarvamaan mukaan Suomen on otettava aktii­vi­sempi EU-rooli

12.05.2017 EU, Politiikka

Meppi­ter­veiset: Pieti­käisen mukaan saman­tah­tinen EU ei ole mahdol­linen

13.03.2017 EU, Politiikka

Meppi­ter­veiset: Virkkusen mukaan tarve EU:n puolus­tusyh­teis­työlle on kasvanut

17.11.2016 EU, Politiikka, Turvallisuus

Meppi­ter­veiset: Sarvamaan mukaan Venäjä horjuttaa Eurooppaa

07.09.2016 EU

Kokoo­mus­lainen Aura Salla nimitetty Junckerin strate­giayk­sikköön

05.09.2016 EU

Meppi­ter­veiset: Virkkunen toteaa, että britit menet­tivät vaiku­tus­val­tansa

30.06.2016 EU

Meppi­ter­veiset: Pieti­käinen muistuttaa, että innovaatiot tukevat kestävää maata­lous­tuo­tantoa

03.06.2016 EU, Politiikka

Kokoomus.fi