MENU
Julkai­sut

Julkai­sut


Sauli Niinistö Kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi

23.10.2011 Järjestö Tiedote Vaalit

Katai­nen: Nyt vaadi­taan lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta

11.10.2011 Tiedote

Ylimää­räi­nen puolue­ko­kous lauan­taina 22.10.2011 Helsin­gissä

23.09.2011 Järjestö Vaalit

Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­rii­hen loppu­tu­los turvaa osto­voi­maa

15.09.2011 Tiedote

Edus­kun­nan täysis­tunto: päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus ajan­koh­tai­sesta talous­ti­lan­teesta

08.09.2011 Talous

Jyrki Katai­nen: Puhe Wanhassa Sata­massa pide­tyssä keskus­te­lu­ti­lai­suu­dessa

07.09.2011 Puheet

Kataja: Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Pika­vi­pit on kiel­let­tävä lailla.

03.09.2011 Tiedote

Katai­nen: Työl­li­syys­so­pi­muk­sella osto­voi­maa, kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä

23.08.2011 Tiedote

Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­la­kia vietävä sovi­tusti eteen­päin

19.08.2011 Tiedote

Jyrki Katai­sen muis­to­sa­nat valtio­neu­vos Harri Holke­rin pois­me­non johdosta

08.08.2011 Puheet