• FI
 • SV
 • MENU
  Julkai­sut
  Twiittaa

  Julkai­sut


  Kokoo­muk­sen Juhana Vartiai­nen: Ruot­sin­suo­ma­lais­ten huolia on kuultu

  03.04.2019 Tiedote

  Sanni Grahn-Laaso­nen: Liik­kuva koulu laajen­net­tava kaikille koulu­tusas­teille

  01.04.2019 Tiedote

  Risikko: Pohjan­maan turval­li­suusuh­kina erityi­sesti huumeet, liikenne ja verkossa tapah­tuva rikol­li­suus

  29.03.2019 Tiedote

  Mari-Leena Talvi­tie: Kunta­poh­jai­suus on hyvä väylä edetä sote-palve­lui­den paran­ta­mi­sessa

  Tiedote

  Maail­man paras työelämä

  Sivistys Talous Työ

  Puhe­mies Paula Risikko: Pohjois-Suomen väylä­ver­kosto pidet­tävä kunnossa

  28.03.2019 Tiedote

  Opetus­mi­nis­teri Grahn-Laaso­nen: Korkea­kou­lu­jen indek­sit takai­sin 2020

  Tiedote

  Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­poi­hin rajoi­tuk­sia ja valvon­taa

  Tiedote

  Sanni Grahn-Laaso­nen: Vanhus­ten­hoi­dossa tarvi­taan vahvaa ammat­tio­saa­mista

  27.03.2019 Terveys Turvallisuus

  Uutta luova Suomi: Kokoo­muk­sen visio taiteen ja kult­tuu­rin tule­vai­suu­desta

  Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys Uncategorized