• FI
 • SV
 • MENU
  Kysely
  Twiittaa

  Kysely


  Kokoo­mus kysyy: Viinit ruoka­kaup­poi­hin?

  06.04.2019 Kysely

  Kokoo­mus kysyy: Vero­te­taanko taval­lista suoma­laista liian anka­rasti?

  12.03.2019 Kysely

  Kokoo­mus kysyy: Miten torjui­sit syrjäy­ty­mistä?

  05.02.2019 Kysely

  Kokoo­mus kysyy: Haluai­sitko Suomeen tuetun hoiva­va­paan?

  15.01.2019 Kysely

  Kokoo­mus kysyy: Pitäi­sikö roko­tus­ten olla pakol­li­sia?

  11.12.2018 Kysely

  Kokoo­mus kysyy: Mikä on tärkeintä EU:ssa?

  12.11.2018 Kysely

  Kokoo­mus kysyy: huoles­tut­taako nuor­ten liiken­ne­tur­val­li­suus?

  10.10.2018 Kysely

  Kokoo­mus kysyy: Adop­tio­per­hei­den oikeu­det

  03.09.2018 Julkaisut Kysely

  Kokoo­mus kysyy: Haja-asutusa­lueilla asumi­sen tuke­mi­nen

  30.07.2018 Kysely

  Kokoo­mus kysyy: Mitä mieltä olet taksi­lii­ken­teen vapau­tu­mi­sesta?

  02.07.2018 Kysely