Arvonnan säännöt

1. Kampanjan/arvonnan järjestäjä

Kansallinen Kokoomus rp
Kansakoulukuja 3, 00100 Helsinki
info@kokoomus.fi

2. Kampanjan alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Kampanja alkaa 15.8.2017 ja kestää 31.10.2017 klo 23:59 asti. Arvonta järjestetään viikon kuluttua kampanjan päättymisestä.

Kampanjaan/arvontaan voivat osallistua kaikki Kokoomuksen nykyiset jäsenet, sekä kaikki kampanjan aikana Kokoomuksen jäseneksi liittyneet henkilöt. Kampanjaan osallistuminen edellyttää yhteystietojen päivittämistä, tai yhteystietojen jättämistä jäseneksi liittymisen yhteydessä. Arvontaan eivät voi osallistua Kansallinen Kokoomus rp:n työntekijät, työntekijöiden perheet eivätkä lähiyhteisöissä toimivat työntekijät eivätkä heidän perheensä. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta

Arvonnan voittaja arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu kampanjan päättymisen jälkeen, ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti annettujen yhteystietojen kautta. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on kampanjan järjestäjällä oikeus valita tilalle toinen voittaja.

4. Palkinnot

Arvonnan palkinnot on määritelty kyseisen arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja kampanjan järjestäjän päätöksiä. Kokoomus pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

6. Henkilötietojen käsittely

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Kokoomuksen jäsenyhdistysten jäsenistä. Jäsenrekisteri palvelee järjestön sisäistä tiedottamista, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia. Jäsenrekisterin tietoja käytetään arvonnan voittajan tavoittamiseksi. Tietoja luovutetaan ulkopuolelle seuraavasti:
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

7. Voittajien nimien julkaiseminen

Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Kokoomus vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kampanjan osallistujat vapauttavat kampanjan järjestäjän sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Kampanjan järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

10. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja kampanjan järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Kokoomuksesta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Mahdolliset muutokset sääntöihin tai kampanjoihin ilmoitetaan kunkin kampanjan yhteydessä.

Mitkään Kokoomuksen järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.