Sulje valikko
Valikko Avaa valikko

Apua ja tukea yrit­tä­jille

Kannamme huolta epävar­muu­den ja epätoi­von keskellä elävistä yrit­tä­jistä sekä yritys­ten työn­te­ki­jöistä, jotka pelkää­vät työpaik­ko­jensa puolesta. Vaikka terveys onkin juuri nyt etusi­jalla, yrityk­siä tarvi­taan krii­sin jälkei­sessä uudel­leen raken­ta­mi­sessa.

Poik­keus­a­jan podcast

Miten poik­keus­aika vaikut­taa ihmis­ten arkeen, koulun­käyn­tiin tai työhön? Lotta Backlund haas­tat­te­lee Poik­keus­a­jan podcas­tissa ihmi­siä ympäri Suomen – kuun­tele tuorein jakso tästä!

Tule uudelleen­rakentamaan Suomea

Koro­na­krii­sin jälkeen meitä odot­taa­kin valtava hyvin­voin­nin uudel­leen­ra­ken­nusu­rakka – nyt jos koskaan on tilausta näke­myk­sel­li­sille ja vastuun­tun­toi­sille päät­tä­jille ja uusille ideoille. Lähde ehdok­kaaksi Suomen tärkeim­piin vaalei­hin.

Tule mukaan toimin­taan:

Tue työtämme mikro­lahjoituksella
Asetu ehdolle kunta­vaa­leissa tai ehdota ehdo­kasta!

Ajankohtaista:

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa siir­re­tään syys­kuulle
Lue lisää
Keskus­te­lu­na­vaus: kohti 60 000 uutta työpaik­kaa
Lue lisää
Poik­keus­a­jan podcast: valo­kei­lassa Petteri Orpo /​/​ Jakso 18
Lue lisää
Oppi­vel­vol­li­suus - osaksi laajem­paa koulun uudis­tusta?
Lue lisää
Mielen­ter­veys ei odota - tera­pia­ta­kuu on toteu­tet­tava
Lue lisää
Poik­keus­a­jan podcast: joutaako kassa­jär­jes­telmä romu­kop­paan? /​/​ Kesäs­pe­si­aa­lissa vieraana Elina Lepo­mäki
Lue lisää
Turva työt­tö­myy­den varalle kuuluu kaikille – Kokoo­mus ehdot­taa univer­saa­lia ansio­tur­vaa
Lue lisää
Kansain­vä­li­nen Suomi tuot­taa turval­li­suutta ja vakautta
Lue lisää
Liity