• FI
 • SV
 • MENU

  Year: 2019


  Petteri Orpo: Tarvi­taan viisas, kestävä polku tule­vaan

  11.06.2019 Politiikka Puheet

  Juhana Vartiai­nen, ny ordfö­rande för Borger­lig samling i Finland: ris och ros till rege­rings­pro­gram­met

  06.06.2019 Tiedote

  Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

  04.06.2019 Järjestö Rekry-uutisia Tiedote

  Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri vaih­tuu

  Tiedote

  Kalle Joki­nen: Työmark­ki­na­jär­jes­töt voit­ti­vat vaalit ja kasaa­vat varjo­hal­li­tusta

  03.06.2019 Tiedote

  Petteri Orpo: Rinteen halli­tus­oh­jelma on kuin hiekalle raken­nettu hulp­pea huvila

  Politiikka

  Pieti­käi­nen, Virk­ku­nen ja Sarva­maa jatko­kau­delle parla­ment­tiin

  27.05.2019 EU Vaalit

  Petteri Orpo: Parem­paa Euroop­paa ei raken­neta voimilla, jotka halua­vat hajot­taa EU:ta

  11.05.2019 Tiedote

  Kokoo­mus kysyy: Mikä EU:n arvoista on sinulle tärkein?

  06.05.2019 Kysely

  Kokoo­mus julkisti euro­vaa­lioh­jel­mansa “Uskomme Euroop­paan”

  02.05.2019 Tiedote