Petteri Orpo euroop­pa­laisten valtio­va­rain­mi­nis­te­reiden ryhmän puheen­joh­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Month: April 2018

Month: April 2018

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Petteri Orpo euroop­pa­laisten valtio­va­rain­mi­nis­te­reiden ryhmän puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 28.04.2018 Tiedote

Puhemies Risikko: Maakun­nille vahva tehtävä arjen turval­li­suu­dessa

Julkaistu: Terveys, Turvallisuus

Sivis­tys­po­li­tiikan verkoston blogi­kir­joitus: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta

Julkaistu: 25.04.2018 Sivistyspolitiikan verkosto, Verkostoblogit

Juuso Rönnholm ministeri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 19.04.2018 Julkaisut, Rekry-uutisia

Haku verkos­tojen ja vaikut­ta­ja­ryhmien vastuu­teh­täviin

Julkaistu: Programarbete

Puhemies Risikko: Insinöö­rio­saa­mi­selle on kasvava tarve

Julkaistu: 14.04.2018 Työ

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa viestinnän tekijää

Julkaistu: 12.04.2018 Julkaisut, Rekry-uutisia

Tavoit­teena palve­luiden integraatio

Julkaistu: 09.04.2018 Hyvinvointipolitiikan verkosto, Verkostoblogit

Senio­ri­ver­koston blogi: Eläke­läinen on kokoo­muksen tärkeä äänestäjä

Julkaistu: 08.04.2018 Senioriverkosto, Verkostoblogit

Kokoomus.fi