• FI
 • SV
 • MENU
  Month: April 2018

  Month: April 2018

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Petteri Orpo euroop­pa­lais­ten valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ryhmän puheen­joh­ta­jaksi

  Julkaistu: 28.04.2018

  Puhe­mies Risikko: Maakun­nille vahva tehtävä arjen turval­li­suu­dessa

  Julkaistu:

  Kansan­edus­ta­jien vappu­rien­not 2018

  Julkaistu:

  Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta

  Julkaistu: 25.04.2018

  Juuso Rönn­holm minis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

  Julkaistu: 19.04.2018

  Haku verkos­to­jen ja vaikut­ta­ja­ryh­mien vastuu­teh­tä­viin

  Julkaistu:

  Puhe­mies Risikko: Insi­nöö­rio­saa­mi­selle on kasvava tarve

  Julkaistu: 14.04.2018

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän teki­jää

  Julkaistu: 12.04.2018

  Tavoit­teena palve­lui­den inte­graa­tio

  Julkaistu: 09.04.2018

  Senio­ri­ver­kos­ton blogi: Eläke­läi­nen on kokoo­muk­sen tärkeä äänes­täjä

  Julkaistu: 08.04.2018