MENU
Kuukausi: huhtikuu 2018

Kuukausi: huhtikuu 2018

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Petteri Orpo euroop­pa­laisten valtio­va­rain­mi­nis­te­reiden ryhmän puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 28.04.2018 Julkaisut

Puhemies Risikko: Maakun­nille vahva tehtävä arjen turval­li­suu­dessa

Julkaistu: Julkaisut

Kansan­edus­tajien vappu­riennot 2018

Julkaistu: Julkaisut

Sivis­tys­po­li­tiikan verkoston blogi­kir­joitus: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta

Julkaistu: 25.04.2018 Sivistyspolitiikan verkosto, Verkostoblogit

Juuso Rönnholm ministeri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 19.04.2018 Rekry-uutisia

Haku verkos­tojen ja vaikut­ta­ja­ryhmien vastuu­teh­täviin

Julkaistu: Ohjelmatyö

Puhemies Risikko: Insinöö­rio­saa­mi­selle on kasvava tarve

Julkaistu: 14.04.2018 Tiedote

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa viestinnän tekijää

Julkaistu: 12.04.2018 Rekry-uutisia

Tavoit­teena palve­luiden integraatio

Julkaistu: 09.04.2018 Hyvinvointipolitiikan verkosto

Eläke­läinen on kokoo­muksen tärkeä äänestäjä

Julkaistu: 08.04.2018 Senioriverkosto

Kokoomus.fi