Risikko: Startup-oleske­lulupa on uusin monista halli­tuksen yrittä­jyys­teoista – kokoomus.fi
MENU
Month: September 2017

Month: September 2017

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Risikko: Startup-oleske­lulupa on uusin monista halli­tuksen yrittä­jyys­teoista

Julkaistu: 30.09.2017 Julkaisut, Kannanotot, Puheet

Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi

Julkaistu: 28.09.2017 Julkaisut, Rekry-uutisia

Ilkka Kaner­vasta pitkä­ai­kaisin kansan­edustaja

Julkaistu: 16.09.2017 Julkaisut, Tiedote

Maaseu­tu­po­li­tiikan verkosto: On varau­duttava sadon­me­ne­tyksiin

Julkaistu: 15.09.2017 Maaseutupolitiikan verkosto, Verkostoblogit

Mäkelä ja Wallin­heimo: Alkoho­li­uu­distus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

Julkaistu: 14.09.2017 Julkaisut, Kannanotot, Politiikka, Talous

Petteri Orpo: EU on Suomelle turval­li­suuden tae

Julkaistu: 06.09.2017 EU, Julkaisut, Kannanotot, Politiikka

Risikko Ruoka­mes­suilla: Riihestä resursseja ruoka­turvaan

Julkaistu: 02.09.2017 Julkaisut, Puheet

Kokoomus.fi