Tulevai­suuden kulttuu­ri­kunnat: Kokoo­mus­lainen visio kuntien kulttuu­ri­teh­täviin – kokoomus.fi
MENU
Kuukausi: maaliskuu 2017

Kuukausi: maaliskuu 2017

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Tulevai­suuden kulttuu­ri­kunnat: Kokoo­mus­lainen visio kuntien kulttuu­ri­teh­täviin

Julkaistu: 27.03.2017 Uncategorized

Kai Mykkänen haastaa kunnat kolmen hukan jahtiin

Julkaistu: 20.03.2017 Uncategorized

Ministeri Risikko: Tuettu hoiva­vapaa avuksi läheisen hoidossa

Julkaistu: 19.03.2017 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi asunto­po­liit­tisen raportin

Julkaistu: 17.03.2017 Uncategorized

Kokoo­muksen puolue­päivä Ylellä ti 14.3.

Julkaistu: 13.03.2017 Vaalit

Ministeri Risikko: Maakuntiin omais­hoi­tajien sijais­poolit

Julkaistu: Uncategorized

Meppi­ter­veiset: Pieti­käisen mukaan saman­tah­tinen EU ei ole mahdol­linen

Julkaistu: EU, Politiikka

Kokoo­mus­mi­nis­terit julkai­sivat kasvuoh­jelman: Suomi tarvitsee joukon rohkeita uudis­tuksia

Julkaistu: 10.03.2017 Kannanotot, Ohjelmatyö

Henki­lös­tö­muu­toksia Kokoo­muksen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa ja europar­la­men­taa­rikko Henna Virkkusen kabine­tissa

Julkaistu: 09.03.2017 Rekry-uutisia

Kokoo­muksen kunta­vaa­lioh­jelma julkis­tettu

Julkaistu: 03.03.2017 Ohjelmatyö, Vaalit

Kokoomus.fi