• FI
 • SV
 • MENU
  Month: October 2016

  Month: October 2016

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin reiluja peli­sään­töjä

  Julkaistu: 25.10.2016

  Toivakka ja Viro­lai­nen YK:n päivänä: Tyttö­jen asema kertoo yhteis­kun­nan sivis­tyk­sestä

  Julkaistu: 24.10.2016

  Kokoo­mus­lai­set liik­keellä lauan­taina Hyvien Kysy­mys­ten Päivässä ympäri Suomen

  Julkaistu: 21.10.2016

  Kokoo­mus­lai­set tehneet aloit­teen lasten ja nuor­ten harras­tus­ta­kuusta jo kymme­nissä kunnissa

  Julkaistu:

  Vartiai­nen: Korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­nen on maamme edun mukaista

  Julkaistu: 16.10.2016

  Risto Artjoki Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi

  Julkaistu: 10.10.2016

  Anssi Kujala ja Elisa Tarkiai­nen Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi

  Julkaistu: 05.10.2016