Muutoksia Kokoo­muksen avusta­ja­kun­nassa – kokoomus.fi
MENU
Month: August 2016

Month: August 2016

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Muutoksia Kokoo­muksen avusta­ja­kun­nassa

Julkaistu: 31.08.2016 Uncategorized

Saara-Sofia Sirén kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 29.08.2016 Ohjelmatyö

Petteri Orpo: Ilman korkeaa työlli­syyttä ei ole pohjois­maista hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa

Julkaistu: 24.08.2016 Uncategorized

Eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Kalle Jokisen puhe kesäko­kouk­sessa 23.8.2016

Julkaistu: 23.08.2016 Uncategorized

Eduskun­ta­ryhmä Turkuun ja Saloon

Julkaistu: Uncategorized

Uusissa vaikut­ta­ja­ryh­missä on haku päällä - terve­tuloa tekemään kokoo­muk­sesta parempaa!

Julkaistu: 19.08.2016 Ohjelmatyö

Vartiainen uudelle sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Matti­lalle: Uudis­takaa rohkeasti apteek­kialan sääntelyä

Julkaistu: 18.08.2016 Uncategorized

Petteri Orpo: Kokoo­muksen raken­nettava reilua yhteis­kuntaa

Julkaistu: 15.08.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmä Jyväs­kylään ja Tampe­reelle

Julkaistu: 12.08.2016 Uncategorized

Kokoomus.fi