Kalle Jokinen: Työn ja kasvun edistä­mi­seksi haettava lisäkeinoja – kokoomus.fi
MENU
Month: July 2016

Month: July 2016

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Kalle Jokinen: Työn ja kasvun edistä­mi­seksi haettava lisäkeinoja

Julkaistu: 15.07.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mältä avauksia työn ja yrittä­jyyden edistä­mi­seksi

Julkaistu: 14.07.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisee teesit halli­tuksen työlli­syys­ta­voitteen saavut­ta­mi­seksi

Julkaistu: 11.07.2016 Uncategorized

Kokoomus.fi