Kokoomus.fi
Kuukausi: heinäkuu 2016

Kuukausi: heinäkuu 2016


Kokoo­muksen ryhmä­johtaja Kalle Jokinen: Työn ja kasvun edistä­mi­seksi haettava lisäkeinoja

Julkaistu: 15.7.16 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mältä avauksia työn ja yrittä­jyyden edistä­mi­seksi

Julkaistu: 14.7.16 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisee teesit halli­tuksen työlli­syys­ta­voitteen saavut­ta­mi­seksi

Julkaistu: 11.7.16 Uutiset

Kokoomus.fi