• FI
 • SV
 • MENU
  Month: November 2015

  Month: November 2015

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Janne Sankelo: Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa

  Julkaistu: 30.11.2015

  Outi Mäkelä: Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan toimin­taa kehi­tet­tävä avoi­mem­paan suun­taan

  Julkaistu: 24.11.2015

  Kokoo­muk­sen Sato­nen SDP:n vaih­toeh­to­bud­je­tista: Puurot ja vellit menneet sekai­sin

  Julkaistu:

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lisää paikal­lista sopi­mista, yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­sia alas

  Julkaistu:

  Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus helpot­taa palve­lui­den saata­vuutta

  Julkaistu: 21.11.2015

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Henki­löstö pidet­tävä mukana sote-uudis­tuk­sen kaikissa vaiheissa

  Julkaistu: 18.11.2015

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Haja-asutusa­luei­den liiken­ne­pal­ve­lut turvat­tava

  Julkaistu: 17.11.2015

  Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus sotessa paran­taa pien­ten yritys­ten toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia

  Julkaistu: 16.11.2015

  Kokoo­muk­sen Mäkelä: Sote-ratkaisu tehtiin asia­kas ja palve­lut edellä

  Julkaistu: 09.11.2015

  Sarko­maa: Sote-ratkai­sulla haetaan suoma­lais­ten parasta ja tasa­ver­tai­sia palve­luja

  Julkaistu: 07.11.2015 Uncategorized