Janne Sankelo: Suomen kesto­kyvyn raja tulee vastaan vuodessa – kokoomus.fi
MENU
Month: November 2015

Month: November 2015

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Janne Sankelo: Suomen kesto­kyvyn raja tulee vastaan vuodessa

Julkaistu: 30.11.2015 Uncategorized

Outi Mäkelä: Perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan toimintaa kehitettävä avoimempaan suuntaan

Julkaistu: 24.11.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen Satonen SDP:n vaihtoeh­to­bud­je­tista: Puurot ja vellit menneet sekaisin

Julkaistu: Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Lisää paikal­lista sopimista, yksik­kö­työ­kus­tan­nuksia alas

Julkaistu: Uncategorized

Varapu­hemies Risikko: Valin­nan­vapaus helpottaa palve­luiden saata­vuutta

Julkaistu: 21.11.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Henki­löstö pidettävä mukana sote-uudis­tuksen kaikissa vaiheissa

Julkaistu: 18.11.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Haja-asutusa­lueiden liiken­ne­pal­velut turvattava

Julkaistu: 17.11.2015 Uncategorized

Varapu­hemies Risikko: Valin­nan­vapaus sotessa parantaa pienten yritysten toimin­ta­mah­dol­li­suuksia

Julkaistu: 16.11.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen Mäkelä: Sote-ratkaisu tehtiin asiakas ja palvelut edellä

Julkaistu: 09.11.2015 Uncategorized

Sarkomaa: Sote-ratkai­sulla haetaan suoma­laisten parasta ja tasaver­taisia palveluja

Julkaistu: 07.11.2015 Uncategorized

Kokoomus.fi