Janne Sankelo: Suomen kestokyvyn raja tulee vastaan vuodessa

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Janne Sankelo on tyytyväinen EU:n ja Turkin suunnitelmaan rajoittaa Turkin kautta Eurooppaan saapuvien pakolaisten määrää. ”Aidoista avuntarvitsijoista tulee kantaa huolta. Nyt tehdyillä järjestelyillä päätöksiä turvapaikan myöntämisestä voidaan tehdä jo ennen unionin alueelle saapumista. On perusteltua, että Suomi on […]

Outi Mäkelä: Perustuslakivaliokunnan toimintaa kehitettävä avoimempaan suuntaan

Kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajan, kansanedustaja Outi Mäkelän mielestä perustuslakivaliokunnan toimintaa tulee kehittää avoimempaan suuntaan sen toiminnan hyväksyttävyyden vahvistamiseksi. Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tiistaina julkaisemassa raportissa entinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi esittää useita valiokunnan toiminnan kehittämistä koskevia esityksiä. ”Eduskunnan on syytä ottaa […]

Kokoomuksen Satonen SDP:n vaihtoehtobudjetista: Puurot ja vellit menneet sekaisin

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Arto Satosen mukaan SDP:n vaihtoehtobudjetti-esityksen suurin ongelma on, että siinä halutaan rahoittaa pysyviä menoja kertaluonteisilla tuloutuksilla. SDP:n vaihtoehtobudjetissa on tuloutettu Sitran, Suomen Pankin ja Finnfundin pääomista yhteensä 500 miljoonaa euroa, jotka on käytetty kertaluonteisiin menoihin. ”Tässä […]

Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Lisää paikallista sopimista, yksikkötyökustannuksia alas

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä työllisyysasteen nostaminen on ainoa tapa saada julkisten palveluiden rahoitus kestävälle pohjalle. ”Se vaatii yksikkötyökustannusten nopeaa alentamista sekä paikallisen sopimisen merkittävää lisäämistä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä painottaa, että näissä uudistuksissa on välttämätöntä saada kunnon tuloksia”, totesi kansanedustaja Elina Lepomäki Kokoomuksen […]

Varapuhemies Risikko: Valinnanvapaus helpottaa palveluiden saatavuutta

Eduskunnan toinen varapuhemies Paula Risikko korostaa, että valinnanvapauden laajentamisen ansiosta sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus nopeutuu, kun palveluiden tuottajia on enemmän. Tämä helpottaa erityisesti terveyskeskukseen pääsyä ja vähentää viiveitä myös muissa sote-palveluissa. Risikko puhui Pohjanmaan Kokoomuksen syyskokouksessa lauantaina Lapualla. ”Suuri osa […]

Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Henkilöstö pidettävä mukana sote-uudistuksen kaikissa vaiheissa

Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstö pidetään mukana sote-uudistuksen kaikissa vaiheissa. Uudistus vaatii vahvaa valtakunnallista ohjausta, mutta onnistunut siitä tulee ainoastaan siinä tapauksessa, että alan henkilöstö pääsee mukaan uudistustyöhön. ”Henkilöstön mukaan ottaminen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen on tärkeää, […]

Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Haja-asutusalueiden liikennepalvelut turvattava

Kokoomuksen eduskuntaryhmä linjaa, että haja-asutusalueiden liikennepalvelut on turvattava. Liikennepalveluja on tulevaisuudessakin tarjottava niin maalla kuin kaupungeissa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä liikennepalveluita on yhtenäistettävä ja sääntelyä purettava asiakaslähtöisyyden sekä palveluiden laadun parantamiseksi. ”Liikkuminen on olennainen osa ihmisten elämää. Kaikki eivät asu kaupungissa […]

Varapuhemies Risikko: Valinnanvapaus sotessa parantaa pienten yritysten toimintamahdollisuuksia

Eduskunnan toinen varapuhemies Paula Risikko (kok.) korostaa, että myös pienet yritykset voivat pärjätä, kun sosiaali- ja terveyspalveluihin tulee aito valinnanvapaus. ”Periaate, että asiakas lopulta valitsee, on kaiken ydin. Jotta asiakkaalla on oikeasti mahdollisuus valita pienemmänkin yrityksen palveluja, niitä pitää olla […]

Kokoomuksen Mäkelä: Sote-ratkaisu tehtiin asiakas ja palvelut edellä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä pitää Suomen ja suomalaisten voittona sitä, että sote-raamiratkaisu syntyi. Mäkelän mielestä on hyvä, että ratkaisu tehtiin asiakas sekä palvelut edellä ja sopuun päästiin tärkeistä perusperiaatteista mm. valinnanvapausmallista, valtionohjauksesta ja evoluutiolausekkeesta.  ”Valinnanvapaus tuo tehokkuuteen […]

Sarkomaa: Sote-ratkaisulla haetaan suomalaisten parasta ja tasavertaisia palveluja

Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää syntynyttä sote-sopua välttämättömänä vastuunkantona, jotta Suomen historiallisen vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa päästään eteenpäin. ”Kokoomus on sitoutunut siihen, että ihmisille tärkeä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tehdään tällä eduskuntakaudella. Sote on kauden keskeisimpiä uudistuksia ja sitä on vietävä päättäväisesti […]