MENU
Kuukausi: kesäkuu 2015

Kuukausi: kesäkuu 2015

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Antti Korhonen Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­tee­riksi

Julkaistu: 30.06.2015 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja Kansal­linen Kokoomus rp hakevat palve­luk­seensa kansain­vä­listen asioiden sihteeriä.

Julkaistu: 29.06.2015 Uutiset

Kokoomus SuomiA­ree­nassa: Vanhaa, uutta, sinistä, lainattua

Julkaistu: 17.06.2015 Uutiset

Halli­tus­oh­jelma: Irti hiilestä, ravinteet meren sijaan talteen

Julkaistu: 08.06.2015 Ohjelmatyö

Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän kesäkokous Rovanie­mellä ja Kemijär­vellä 18-19.8.

Julkaistu: 02.06.2015 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­teeriä

Julkaistu: Uutiset

Kokoomus nimitti poliit­tisen valtio­sih­teerin ja erityi­sa­vus­tajat

Julkaistu: Uutiset

Kokoomus.fi